Posiadamy stację do przerobu i uszlachetnienia kruszywa. Wyniki badań potwierdzają wysoką jakość a tym samym przydatność naszych kruszyw w budownictwie drogowym, do wyboru prefabrykatów i wyrobów betonowych oraz budownictwie mieszkaniowym. Posiadamy Certyfikat ZKP w systemie 2+, 4. Kopalnia kruszyw WOLA BLAKOWA znajduje się w m. Wola Jedlińska , gmina Ładzice (97-561)

W swojej ofercie posiadamy w sprzedaży:

 

Dysponujemy bogatym parkiem maszynowym - zarówno w sprzęt budowalny jak i środki transportowe, które dowiozą zamówiony towar do klienta.

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu.

fuh.elgar@gmail.com