Nasze realizacje

  • Remont zastawki, odmulanie rzeki oraz stawu szczur
  • Budowa dróg leśnych
  • Budowa dróg dojazdowych oraz placów montażowych na potrzeby farm wiatrowych
  • Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych we wsi Doły Brzeskie gmina Grabica
  • Zbiornik wodny Grójec
  • Budowa sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych – Budowa ZZO przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Ruszczyn
  • Kompleksowe roboty ziemne i rozbiórkowe – Budowa Galerii Handlowej Tomaszów Mazowiecki
  • Wykonanie rurociągów pulpy na terenie składowiska odpadów paleniskowych