Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych nie jest naszym głównym celem, jednakże mając na względzie dbałość o właściwe zarządzanie danymi osobowymi przetwarzanymi w ramach współpracy z naszą firmą pragniemy działać zgodnie z prawem, dlatego chcielibyśmy Państwa poinformować o podstawach, celu, okresie przechowywania danych osobowych a także prawach, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez naszą firmę.

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z naszym biurem:
adres e-mail: biuro@elgar-belchatow.pl
lub pisemnie na adres:

Firma Usługowo-Handlowa „ELGAR” Ireneusz Lipiński
Józefów 2D, 97-400 Bełchatów

Dokumenty do pobrania: