Oferta usług

Nasza oferta, to szeroki zakres działań wykonawczych. Wysoka jakość, krótkie terminy wykonania, czy konkurencyjne ceny – to u nas obowiązujący standard.

OFERUJEMY:

 • Roboty ziemne

Budowle hydrotechniczne tj.:

 • Budowy kwater na składowisku odpadów,
 • Rekultywacje składowiska odpadów,
 • Budowa płyty kompostowej,
 • Budowa bezodpływowej oczyszczalni odcieków.

Szeroko rozumiane wykonawstwo robót drogowych

 • Budowę, modernizację i odnowę dróg oraz parkingów i placów,
 • Przepusty oraz ścianki czołowe,
 • Regulacja i oczyszczenie rowów.

Obiekty melioracyjne

 • Wykonanie zastawek oraz mnichów,
 • Odmulanie rzek oraz stawów,
 • Budowy zbiorników p-poż,
 • Wykonanie punktów czerpania wody,

Sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz chodników

 • Praca za pomocą sprzętu tj.: pługi, solarki, ładowarki, równiarki,
 • Likwidacja gołoledzi i usunięcia pokrywy śniegu.

Usługi sprzętowe – wynajem oraz sprzedaż

 • Sprzęt ciężki do wykonania robót ziemnych i podbudów (spycharki, koparki kołowe i gąsienicowe, koparko-ładowarki, ładowarki, równiarki, walce, kruszarka + przesiewacz)
 • Dźwigi samojezdne do 200 T
 • Sprzęt specjalistyczny do wykonywania robót nawierzchniowych (rozkładarka, walce drogowe)
 • Sprzęt do zwalczania gołoledzi i odśnieżania (solarka, piaskarka, pług, równiarka)
 • Samochody ciężarowe typu wywrotki oraz ciągniki siodłowe.

Zapraszamy na pozostałe strony: