O firmie

Firma Usługowo-Handlowa „ELGAR” Ireneusz Lipiński jest przedsiębiorstwem prywatnym, działającym na rynku od 1994 roku. Na początku głównym celem były usługi transportowe oraz wynajmem sprzętu budowlanego. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oraz chęć rozwoju zawodowego, rozpoczęliśmy samodzielną realizację robót budowlanych.

Posiadamy bogato rozwinięty park maszynowy:

 • Samochody ciężarowe,
 • HDS,
 • Dźwigi (od Q30 do Q200 ),
 • Maszyny budowlane (walce, ładowarki, koparki – kołowe i gąsienicowe, spycharki, koparko-ładowarki),
 • Betonomieszarki,
 • Wozidła

Posiadamy certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy o nr 08702/F2/03 oraz Licencję nr 0008006 na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy.

W 2019 swoją ofertę poszerzyliśmy o wydobycie i sprzedaż kruszyw. Posiadamy stację do przerobu i uszlachetnienia kruszywa. Wyniki badań potwierdzają wysoką jakość a tym samym przydatność naszych kruszyw w budownictwie drogowym, do wyboru prefabrykatów i wyrobów betonowych oraz budownictwie mieszkaniowym.

Jesteśmy prężną średniej wielkości firmą specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie m.in.:
 • Budowa, przebudowa i remonty dróg.
 • Wymiany przepustów, odmulenie, czyszczenie rowów przydrożnych.
 • Roboty ziemne.
 • Regulacja i zabezpieczenie rzek.
 • Obiekty melioracyjne: budowy zbiorniki p-poż, retencyjne.
 • Budowa i rekultywacja składowisk odpadów.
 • Sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
 • Sprzedaż piasku oraz kruszywa.
 • Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników.
 • Wynajem sprzętu budowlanego.

W okresie swej działalności większość przedsięwzięć firma zrealizowała samodzielnie, ale była też i jest solidnym i wymagającym podwykonawcą bądź partnerem.

Współpracowaliśmy z :

 • PGE GiEK S.A.,
 • PGL Lasami Państwowymi z woj. łódzkiego,
 • BINŻ S.A.,
 • EKO-REGION Sp. z o.o.,
 • FBSerwis S.A.,
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich,
 • RAMB Sp. z o.o.,
 • ELMEN Sp. z o.o.
 • PORR Polska Construction S.A.
 • KB DORACO Sp. z o.o.
 • BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
 • PBDI S.A.

Na liście dokonań F.U.H. „ELGAR” znajduje się kilkanaście obiektów, których wykonawstwo w sposób szczegółowy obrazuje potencjał możliwości firmy. Niektóre z nich prezentujemy w dziale realizacje.

Wysokie kwalifikacje i doświadczenie są gwarancją, iż jesteśmy w stanie wykonać szeroki zakres robót własnymi siłami, w krótkim okresie czasu, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

O sukcesach firmy „ELGAR” stanowi doświadczona kadra ekonomiczno – techniczna dysponująca specjalistycznymi uprawnieniami w branżach: konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej, drogowej i kolejowej oraz wykwalifikowanych robotników.

Atutem firmy jest posiadanie własnego sprzętu budowlanego oraz transportu. Jego asortyment, ilość i jakość uniezależniają firmę od obcych kontrahentów zapewniając terminową i właściwą jakościowo realizację przyjętych zleceń.