Certyfikaty

Posiadamy system zakładowej kontroli produkcji wg rozporządzenia numer 305/2011 (CPR) w systemie 2+

Kruszywa produkowane w Kopalni ELGAR spełniają wymogi norm:

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu