Kruszywa

Posiadamy Certyfikat ZKP w systemie 2+

Posiadamy stację do przerobu i uszlachetnienia kruszywa. Wyniki badań potwierdzają wysoką jakość a tym samym przydatność naszych kruszyw w budownictwie drogowym, do wyboru prefabrykatów i wyrobów betonowych oraz budownictwie mieszkaniowym.

W swojej ofercie posiadamy w sprzedaży:

Piasek płukany 0-2 mm

 • Wykorzystywany jest do produkcji betonu, prefabrykatów budowlanych (kostka, krawężniki, bloczki fundamentowe, kręgi betonowe, ogrodzenia belki stropowe, płyty chodnikowe )
 • Zapraw murarskich, tynkarskich, wylewek, posadzek
 • Suchych zapraw tynkarskich, klejów
 • Podsypek cementowo-piaskowych
 • Do ziemnych robót budowlanych tj. trwałych nasypów, zasypywania wykopów,
 • Do zimowego utrzymania dróg i chodników
 • Do warstw filtracyjnych
 • Do aranżacji terenów sportowo-rekreacyjnych (plaże, boiska do piłki plażowej,itp.).

Żwir 2-8 mm i Żwir 8-16 mm

 • Wykorzystywany jest głównie do produkcji betonu
 • Galanterii betonowej

Kruszywo Drenażowe 16-32 mm

 • Wykorzystywane przydomowych oczyszczalniach ścieków
 • Odwodnieniach i przepustach

Kruszywo 0-31,5 mm

 • Podbudowa wszystkich kategorii dróg,
 • Remonty i naprawa dróg,
 • Utwardzanie nawierzchni.
 • Do mrozoodpornych, wodoprzepuszczalnych nawierzchni o wysokich parametrach wytrzymałościowych

Pospółka

 • Poduszki pod drogownictwo
 • Nasypy
 • Warstwy wodoprzepuszczalne np. na boiskach sportowych

Kopalnia kruszyw
WOLA BLAKOWA

Wola Jedlińska, gmina Ładzice (97-561)

Przejdź do mapy